a4İş Güvenlik Uzmanı'nın Görev ve Sorumluk alanına giren yani 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile getirilen yükümlüklerin otomasyon sistemine taşınarak İsoSis Risk yönetimi modülünü entegre ettik.