a6İsoSis 20 yıla yakın sahada çalışmakta özellikle de İş yeri hekimi ve sağlık personelinin istekleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda olgunlaşarak yasanın beklentilerine cevap verir duruma gelmiştir. Bu tecrübe aynı zamanda diğer işyerlerinde çok daha hızlı ve uygulaması kolay olan pratik sonuçlar doğurdu.